Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.

Krisesenter for Sunnmøre
Postboks 1521
6025 Ålesund

Avdeling for kvinner og barn
Tlf: 70 16 33 33 / 945 39 945
E-post: krisesenter-kvinner@alesund.kommune.no  

Avdeling for menn og barn
Tlf: 90 70 74 33
E-post: krisesenter-menn@alesund.kommune.no