Krisesenter for Sunnmøre

Krisesenter for Sunnmøre er interkommunalt og gir et tilbud til innbyggere kommunene Ålesund, Ørsta, Volda, Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Sula, Giske, Fjord, Vanylven, Stranda og Sykkylven. Personer fra andre steder i Norge kan også benytte vårt tilbud.

Krisesenteret driver sin virksomhet i tråd med "Lov om kommunale krisesentertilbod". De ansatte ved krisesenteret har ulik fagbakgrunn og kompetanse for best å kunne ivareta de ulike behova som brukerne av senteret har.

Tilbudene ved krisesenteret

Krisesenteret tilbyr hjelp til barn, kvinner og menn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Vi betjener en en krisetelefon der du kan ringe hele døgnet - kvinner kan ringe  70 16 33 33 / 945 39 945 og menn kan ringe 90 70 74 33.

Vi lytter til det du vil fortelle og gir hjelp ut fra dine ønsker og behov. Vi kjenner godt de ulike instansene som kan bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og kan hjelpe med kontakt videre om ønskelig.

 • Botilbud
  Krisesenteret kan tilby deg og ditt barn et sted å bo i en periode hvor du trenger å være i sikkerhet fra den som har utøvd volden. Tilbudene vi gir til kvinner og menn holder til på forskjellige steder. Gateadressen oppgir vi ikke på nettsiden. Krisesenteret er tilrettelagt for barn.  Barna får  egen primærkontakt når de er beboere ved senteret.

 • Dagtilbud
  Krisesenteret tilbyr samtaler på dag eller kveld. Der kan du få råd og veiledning ut fra situasjonen du er i. Ta kontakt og vi finner et  tidspunkt som passer.

 • Advokatbistand
  Krisesenteret tilbyr gratis juridisk rådgiving og bistand til kvinner og menn som lever i vold i nære relasjoner.

Avdelingen for kvinner og barn flyttet inn i nye lokaler sommeren 2017 - slik ser det ut der:

Sofa
Gang
Lekeplass
Kjøkken
Lekerom
Sofa

 

 

 • Opprettet .
 • Sist oppdatert .

Krisesenter for Sunnmøre
Postboks 1521
6025 Ålesund

Avdeling for kvinner og barn
Tlf: 70 16 33 33 / 945 39 945
E-post: krisesenter-kvinner@alesund.kommune.no  

Avdeling for menn og barn
Tlf: 90 70 74 33
E-post: krisesenter-menn@alesund.kommune.no