Krisesenter for Sunnmøre

Krisesenter for Sunnmøre er interkommunalt og gir et tilbud til innbyggere kommunene Ålesund, Ørsta, Volda, Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Sula, Giske, Fjord, Vanylven, Stranda og Sykkylven. Personer fra andre steder i Norge kan også benytte vårt tilbud.

Krisesenteret driver sin virksomhet i tråd med "Lov om kommunale krisesentertilbod". De ansatte ved krisesenteret har ulik fagbakgrunn og kompetanse for best å kunne ivareta de ulike behova som brukerne av senteret har.

Tilbudene ved krisesenteret

Krisesenteret tilbyr hjelp til barn, kvinner og menn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Vi betjener en en krisetelefon der du kan ringe hele døgnet - kvinner kan ringe  70 16 33 33 / 945 39 945 og menn kan ringe 90 70 74 33.

Vi lytter til det du vil fortelle og gir hjelp ut fra dine ønsker og behov. Vi kjenner godt de ulike instansene som kan bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og kan hjelpe med kontakt videre om ønskelig.

Avdelingen for kvinner og barn flyttet inn i nye lokaler sommeren 2017 - slik ser det ut der:

Sofa
Gang
Lekeplass
Kjøkken
Lekerom
Sofa