Hva er vold?

Vold i nære relasjoner

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. 

Ulike former for vold

Fysisk vold dreier seg om å holde, dytte, riste, slå eller sparke. Det kan også være bruk av ulike våpen. I verste fall kan volden føre til tap av liv.

Psykisk vold er direkte eller indirekte trusler, degraderende og ydmykende atferd, utøvelse av kontroll og isolering. Latent vold er en form for psykisk vold. I denne fasen går den voldsutsatte på nåler, hun/han er på vakt og venter på volden.

Seksuell vold omfatter et bredt spekter av handlinger fra seksuell trakassering og krenkelse, seksuelt press eller tvang, til voldtekt og seksuell tortur. Seksuell omgang mellom nære familiemedlemmer i nedstigende eller horisontal linje, eller mellom en voksen i en foreldrerolle og et barn, kalles incest.

Materiell vold utøves når ting knuses/kastes (på noen), når noen slår eller sparker i vegg/dører eller ødelegger ting som betyr noe for andre.

Økonomisk vold er når du blir fratatt kontroll over egen økonomi, og ikke får tilgang til dine penger.

Menneskehandel er sexhandel med kvinner, menn og barn.

Tvangsekteskap er når du blir nektet retten til å bestemme hvem du vil gifte deg med, og blir tvunget til ekteskap.

Utagerende sjalusi er sjalusi som skremmer og krenker eller som blir brukt for å styre eller kontrollere andre.

Kilde: Per Isdal

  • Opprettet .
  • Sist oppdatert .

Krisesenter for Sunnmøre
Postboks 1521
6025 Ålesund

Avdeling for kvinner og barn
Tlf: 70 16 33 33 / 945 39 945
E-post: krisesenter-kvinner@alesund.kommune.no  

Avdeling for menn og barn
Tlf: 90 70 74 33
E-post: krisesenter-menn@alesund.kommune.no