Krisesenter for Sunnmøre er et gratis, døgnåpent tilbud for barn, kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Hus i hender (Foto: Shutterstock)

Trenger du noen å snakke med?

Er du utsatt for ulike former for vold fra tidligere eller nåværende ektefelle, samboer, partner, barn, barnebarn eller andre?

Du kan kontakte oss direkte, du trenger ikke henvisning eller timeavtale.

Våre tjenester er gratis og er for kvinner, barn og menn av alle nasjonaliteter. Vi benytter tolk ved behov.

Lokalene for menn og kvinner er på forskjellige steder.

Trist kvinneTrist kvinne

For kvinner og barn

  • Tlf 70 16 33 33
  • Mobil 945 39 945
Trist mannTrist mann

For menn og barn

  • Tlf 90 70 74 33

Somebody to talk with

 

You can preserve anonymity
We can arrange for an interpreter if you need one
Everybody at the crisis centre has a duty of secrecy
All our services are free of charge

 

Are you a victim of violence?

You can contact us 24/7.
For women and children
  • Tel: 70 16 33 33
  • Mobile: 945 39 945
  • E-mail: krisesenter-kvinner@alesund.kommune.no
For men and children
  • Tel: 90 70 74 33
  • E-mail: krisesenter-menn@alesund.kommune.no

Krisesenter for Sunnmøre
Postboks 1521
6025 Ålesund

Avdeling for kvinner og barn
Tlf: 70 16 33 33 / 945 39 945
E-post: krisesenter-kvinner@alesund.kommune.no  

Avdeling for menn og barn
Tlf: 90 70 74 33
E-post: krisesenter-menn@alesund.kommune.no